Alla seminarier

Den 16 Januari 2017

13:00 - 14:00
Online LIVE

Uppsägning på grund av personliga skäl - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online