Alla seminarier

Den 19 Oktober 2016

10:00 - 11:00
Online LIVE

Uppsägning på grund av personliga skäl - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online

Den 19 Oktober 2016

13:00 - 14:00
Online LIVE

Uppsägning på grund av arbetsbrist - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online