MISSKÖTSEL PÅ ARBETET – VILKA ÅTGÄRDER FÅR A..

27.09. MALMÖ, SANKT GERTRUD KONFERENS

UPPSÄGNING PÅ GRUND AV PERSONLIGA SKÄL

28.09. GÖTEBORG, CONFERENS HOTEL G

UPPSÄGNING PÅ GRUND AV PERSONLIGA SKÄL

06.10. MALMÖ, HOTEL GARDEN

UPPSÄGNING PÅ GRUND AV PERSONLIGA SKÄL

20.10. STOCKHOLM, MINDSET

Alla seminarier

Den 13 September 2016

08:30 - 12:00

Misskötsel på arbetet – vilka åtgärder får arbetsgivaren vidta?

Mindset, Mäster Samuelsgatan 60 Stockholm
Föreläsare: Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB
Pris: 3900 kr + moms

Den 27 September 2016

08:30 - 12:00

Misskötsel på arbetet – vilka åtgärder får arbetsgivaren vidta?

Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 Malmö
Föreläsare: Klas Johansson, KBM Advokatbyrå AB
Pris: 3900 kr + moms

Den 28 September 2016

08:30 - 12:00

Uppsägning på grund av personliga skäl

Centralhuset Conferens Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Föreläsare: Advokat Johan Månsson, Rosengrens Advokatbyrå
Pris: 3900 kr + moms

Den 6 Oktober 2016

08:30 - 12:00

Uppsägning på grund av personliga skäl

Hotel Garden, Baltzarsgatan 20 Malmö
Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 3900 kr + moms

Den 20 Oktober 2016

08:30 - 12:00

Uppsägning på grund av personliga skäl

Mindset, Mäster Samuelsgatan 60 Stockholm
Föreläsare: Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB
Pris: 3900 kr + moms