Alla seminarier

Den 27 Mars 2017

13:00 - 14:00
Online LIVE

Uppsägning på grund av personliga skäl - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online

Den 27 Mars 2017

15:00 - 16:00
Online LIVE

Arbetsrättsliga utmaningar vid rekrytering och nyanställning - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online