Alla seminarier

Online On-Demand

Uppsägning på grund av personliga skäl - LIVE Online

Föreläsare: Mats Pahlman, Arbetsrättgruppen
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online

Online On-Demand

Arbetsrätt och sociala medier

Föreläsare: Klas Johansson, KBM Advokatbyrå AB
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online

Online On-Demand

Misskötsel på arbetet – vilka åtgärder får arbetsgivaren vidta?

Föreläsare: Klas Johansson, KBM Advokatbyrå AB
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online

 

Online On-Demand

Att ge en varning - varning som ett villkor för uppsägning

Föreläsare: Klas Johansson, KBM Advokatbyrå AB
Pris: 950 kr + moms
LIVE Online